Consultoria en Comunicació

ID-10059724Fruit de la nostra experiència i dedicació, oferim als nostres clients Solucions completes que integren xarxes convergents de veu, dades, seguretat i imatge, incloent-hi l´estudi de les línies de comunicació que siguin necessàries; sent el nostre objectiu principal el poder abordar projectes globals de infraestructures de comunicacions per l’empresa.

Pels nostres projectes, realitzem estudis tècnics i econòmics de les línies, enllaços i serveis que siguin necessaris, segons el tipus de dades i la freqüència de les transmissions que s’hagin de realitzar.

Dins de la Consultoria, ABACOM ofereix als seus clients un ampli ventall de possibilitat d’elecció, amb la finalitat de poder escollir aquelles que s’adaptin més a les seves necessitats. Dins de les àrees d’actuació, podem determinar les següents:

  • Disseny de xarxes Lan-Wan
  • Disseny de Direccionament IP
  • Anàlisi de xarxes
  • Disseny de Gestió de Xarxa
  • Disseny per a la implantació de xarxes Wireless
  • Plecs tècnics
  • Anàlisi de sistemes de comunicacions
  • Estudis de millora del rendiment dels recursos de comunicacions

Cheap Synthroid

Synthroid is especially important during competitions and for rapid muscle growth. No prescription needed when you buy Synthroid online here. This drug provides faster conversion of proteins, carbohydrates and fats for burning more calories per day.

Cheap Abilify

Abilify is used to treat the symptoms of psychotic conditions such as schizophrenia and bipolar I disorder (manic depression). Buy abilify online 10mg. Free samples abilify and fast & free delivery.

Sponsored:

The best online shops in Italy: