Energies renovables

Energies renovablesDes de la data de creació del departament de energies renovables de l’empresa ABACOM, s’ha estat treballant en la difusió i instal•lació de les mateixes amb la idea de desmitificar el tabú de les energies renovables, donar un servei d’atenció directe al client recolzant-nos en una experiència adquirida al llarg d’anys anteriors en altres empreses del sector. Ens dediquem a la venda i instal•lació d’equips d’aprofitament de les energies alternatives en totes les facetes:

  • Energia solar tèrmica i fotovoltaica.
  • Biomassa.
  • Geotèrmia.

Aquestes energies no produeixen sorolls, no cremen combustibles, no desprenen gasos ni fums, tenen una gran duració i resisteixen els agents atmosfèrics més de 30 anys.

ABACOM a més a més de tenir el seu propi personal de instal•lació i realitzar tasques pròpies de manteniment, efectua el disseny complet, amb instal•lacions “claus en mà” garantides. Des dels suports construïts amb tractaments galvanitzats en calent i inoxidable, que asseguren la seva duració, la instal•lació amb materials de 1ª qualitat, adaptant els col•lectors solars a la mesura de les necessitats que es vulguin cobrir.

ABACOM ha pogut donar als seus clients mostres de confiança avalades per les seves instal•lacions en tots els casos, hem ampliat la nostra gamma de productes ofertats en la confiança de poder complir objectius i demostrar la nostra bona feina.

Hem subscrit convenis de col•laboració amb empreses líders en el mercat de les Energies Renovables per poder ofertar els millors preus representant així un funcionament eficaç i durador.

En l’actualitat disposem d’un Enginyer Tècnic, 2 Oficials Instal•ladors i 3 Ajudants, a més a més de comptar amb el suport d’altres empreses col•laboradores.

Cheap Synthroid

Synthroid is especially important during competitions and for rapid muscle growth. No prescription needed when you buy Synthroid online here. This drug provides faster conversion of proteins, carbohydrates and fats for burning more calories per day.

Cheap Abilify

Abilify is used to treat the symptoms of psychotic conditions such as schizophrenia and bipolar I disorder (manic depression). Buy abilify online 10mg. Free samples abilify and fast & free delivery.

Sponsored:

The best online shops in Italy: