Manteniment de xarxes

ID-10071414Cada vegada és més usual que les empreses sol•licitin una Analítica de la xarxa que permeti comprovar “l’estat de salut” de la mateixa.

Les analítiques de xarxa realitzades per ABACOM ens permeten determinar: hardware defectuós, equips interconnectats poc eficientment o mal configurats, defectes del cablejat, direccions de xarxa duplicades, a més a més d’obtenir dades tan importants com: índex d’utilització de la xarxa, nombre d’errors, tràfic de broadcast, nombre de col•lisions, protocols presents a la xarxa i percentatge que representen.

Amb aquestes dades podem assegurar que tallem els problemes des de l’arrel, assegurant les inversions, i prenent les decisions correctes i segures en quant a : reestructuració del tràfic de la xarxa en dominis de col•lisió diferents, substitució d’equips defectuosos, implementació de nous equips que proporcionen amplis de banda majors, canvis en el cablejat, etc..

Per a realitzar les analítiques de xarxa ABACOM disposa de sofisticats equips i programes informàtics de les primeres marques del mercat.

Cheap Synthroid

Synthroid is especially important during competitions and for rapid muscle growth. No prescription needed when you buy Synthroid online here. This drug provides faster conversion of proteins, carbohydrates and fats for burning more calories per day.

Cheap Abilify

Abilify is used to treat the symptoms of psychotic conditions such as schizophrenia and bipolar I disorder (manic depression). Buy abilify online 10mg. Free samples abilify and fast & free delivery.

Sponsored:

The best online shops in Italy: