Seguretat en xarxes

En el moment en el que una empresa disposa duna connexió a Internet, posseeix un risc potencial de patir intents de intrusió que moltes vegades tenen conseqüències desagradables (caigudes del sistema, robatoris de informació, incompliments de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, etc.).

Per tal d’augmentar la seguretat de les seves xarxes, oferim als nostres clients aplicacions i un equip humà que està format per Enginyers Telemàtics amb gran experiència en el camps de la seguretat telemàtica i especialistes en tècniques avançades de Hacking.

security

Aquesta divisió neix amb un propòsit molt clar, ajudar a les empreses a aconseguir el grau de seguretat telemàtica necessari per desenvolupar efectivament el seu negoci; mitjançant la protecció de servidors Web a nivell d’aplicació, impedint l’alteració de les variables, controlant el contingut i la longitud dels valors i denegant l’accés a samples (pàgines d’exemple)vulnerables.

Entre els serveis professionalitzats que oferim poden trobar: Formació, Consultoria, Auditoria i Adaptació dels Sistemes per al compliment de la LOPD.

Cheap Synthroid

Synthroid is especially important during competitions and for rapid muscle growth. No prescription needed when you buy Synthroid online here. This drug provides faster conversion of proteins, carbohydrates and fats for burning more calories per day.

Cheap Abilify

Abilify is used to treat the symptoms of psychotic conditions such as schizophrenia and bipolar I disorder (manic depression). Buy abilify online 10mg. Free samples abilify and fast & free delivery.

Sponsored:

The best online shops in Italy: