Wireless

wirelessLa Implantació de xarxes sense fil és una solució idònia per a aquells casos en els què: es necessita certa mobilitat dels dispositius connectats a la xarxa, l’estesa del cablejat és complicada, costosa o causa un gran impacte visual, es necessita enllaçar les xarxes de diferents edificis o campus per a la implementació dels enllaços principals o de backup.

ABACOM instal•la, configura i manté xarxes Ethernet sense fil basades en l’estàndard IEEE 802.11a,b/g,; això permet obtenir amplis de banda de transmissió des de 11Mbps a 54Mbps per a aplicacions en interiors i exteriors, podent arribar a enllaços de varis quilòmetres de distància i velocitats de transmissió de fins 100Mbps.

Un altre servei és la realització de estudis de cobertura de Wireless. ABACOM realitza sota comanda, estudis de cobertura amb la finalitat de realitzar un informe previ de la implantació d’un sistema sense fils, i poder determinar així la necessitat real del client, tant a nivell físic, com a nivell de hardware y software.

Un estudi de cobertura resulta un mecanisme indispensable a l’hora de realitzar una implantació Wireless, ja que determinarà de forma eficient l’ ubicació i el nombre de punts d’accés, així com el tipus d’antenes que s’hauran de fer servir.

Una altra dada resultant de l’estudi serà l’elecció del tipus de hardware a instal•lar i de la tipologia a implantar, ja que hi ha una gran varietat de dispositius, cadascun amb unes característiques que s’adeqüen per a un determinat entorn. ABACOM recomana, en qualsevol cas, que la implantació duna infraestructura Wireless sigui instal•lada amb un equipament certificat WI-FI.

Cheap Synthroid

Synthroid is especially important during competitions and for rapid muscle growth. No prescription needed when you buy Synthroid online here. This drug provides faster conversion of proteins, carbohydrates and fats for burning more calories per day.

Cheap Abilify

Abilify is used to treat the symptoms of psychotic conditions such as schizophrenia and bipolar I disorder (manic depression). Buy abilify online 10mg. Free samples abilify and fast & free delivery.

Sponsored:

The best online shops in Italy: