Compendre millor els enfocaments moderns de les comunicacions de veu

En la seva forma més simple, la telefonia només significa la tecnologia que fem servir per parlar entre nosaltres a distància.

En realitat, per suposat, tots sabem que la definició és molt més complicada.

En aquests dies, examinar els sistemes telefònics significa comparar múltiples versions de tecnologia entre si. Pot fer que algunes persones pensin en telèfons rotatoris o de tons, i que d’altres pensin només en dispositius amb pantalla táctil. Això sense mencionar les xarxes que alimenten aquest hardware, el profund i fosc oceà de detalls tècnics i acrònims que assetgen sota la punta del proverbial iceberg.

En poques paraules, a mesura que la tecnologia segueix avançant, la qüestió de què és la telefonia es torna cada cop més nebulosa. Si bé no és un tema que es plategin molt els particulars, que cada vegada més utilitzen només telèfons mòbils per les telecomunicacions, la pregunta és increíblement rellevant per les empreses que consideren com configurar la tecnologia.

La pregunta ja no només és “què és la telefonia”; ara, les empreses també han de preguntar la definició de telefonia analògica, digital, IP i SIP (i moltes altres opcions). Però més enllà de definir aquests tipus de tecnologia, també val la pena preguntar-se: Quina varietat serà més beneficiosa per al seu negoci en particular? És realment tan importatn actualitzar a l’últim model, o una organització encara pot funcionar amb versions anteriors?

Considerem els millors mitjans de comunicacions per a la seva empresa definint i evaluant els tipus de telefonia que existeixen ara.

Els orígens del telèfon i la telefonia analògica

El model original de connectar vàries llars i empreses per veu es va establir per primera vegada a finals del segle XIX. Per crear-lo, els dissenyadors van col·locar fileres de filferro de coure dins de les parets de cada ubicació i les van connectar a una xarxa més gran.

telefonia

Tot això és rellevant per parlar de telefonia analògica a l’actualitat, perque inclús en els anys posteriors, aquest model no ha canviat gaire.

La telefonia analògica, també denominada “sistema telefònic antic simple” (POTS), utiliza cables de coure connectats a una xarxa més gran d’operadors i altres telèfons. La configuración és tan simple com connectar un telèfon a la paret i deixar que el seu servei de telefonia manipuli totes la resta de connexions.

Per suposat, la telefonia analògica també presenta una serie d’inconvenients. El principal és que el cablejat de coure que requereix el format és costós, tant com material com col·locar-lo, i col·locar-lo en una habitació en particular o connectar més telèfons a la xarxa requereix que s’instal.li físicament dins de les parets.

A més d’això, POTS ja està sortint. Molts països estan pensant activament en tancar les xarxes de cablejat de coure degut a la falta de demanda, i és poc probable que el recolzament es recuperi aviat.

Com part de la història, és important compendre la telefonia analògica com a mínim a nivel superficial. No obstant, com inversió,inversiónosa i limita l’ús del seu telèfon a només trucades de veu, per no parlar del ràpid que es depreciarà el seu valor en pocs anys.

Telefonia Digital

A finals de la dècada de 1980, la feina en tecnologies digitals avançava a tal ritme que les varietats analògiques aviat serien superades, i només seria qüestió de temps abans de que arribéssin els telèfons. Això va arribar el 1988 quan les empreses van llançar la telefonia digital.

Com a format, la telefonia digital és bastant similar al seu antecesor analògic. Els telèfons encara es connecten a una toma de corrent i la toma de corrent encara es connecta a una xarxa més ampla de cables físics i operadors. A més, parlar és gairebé tot el que permet el format.

La gran diferència radica en el cablejat: en lloc del costós cablejat de coure, la telefonia digital podria fer servir cablejat de fibra òptica per fer la seva feina. Això estableix una connexió més ràpida i un sostre més alt de transferència de dades; essencialment, permet trucades amb una major qualitat d’àudio i menys retràs.

telefonia

Dit tot això, la primera telefonia encara presentaba els mateixos inconvenients bàsics que l’analògica. La quantitat de telèfons que pot configurar en aquest format encara està limitada per la quantitat de cable que ha connectat a l’edifici, per exemple. Per altre costat, és difícil afegir serveis addicionals als telèfons que utilitzen aquest format, ja que l’únic que pot fer el cablejat de fibra òptica és transferir trucades de veu.

Telefonia Mòbil

Podria dir-se que la major revolució en el servei de veu és la telefonia mòbil: l’ús de telèfons cel·lulars per a trucades de veu. Gràcies a les xarxes sense fil globals i les millores generals en la tecnologia telefónica, les trucades ara es poden fer sobre la marxa en lloc de limitar-se a punts de venta connectats a la xarxa.

La telefonia mòbil funciona reemplaçant els cables que normalment es requereixen amb cobertura sense fil establerta per torres cel·lulars. Quan es realitza una trucada en un telèfon cel·lular, el dispositiu envia un senyal mitjançant ones de ràdio a la torre cel·lular més propera;aquesta torre després transmet el senyal a través de les xarxes telefòniques rellevants al número al que està trucant.

Avui en dia, l’ús de trucades mòbils és gairebé universal, especialmente ara que la cobertura de la xarxa mòbil també obre l’accés a Internet sobre la marxa. Encara que a la pràctica, és probable que qualsevol treballador tingui la seva pròpia manera de realitzar trucades sobre la marxa, val la pena considerar si la seva empresa pot fer que els números de feina rellevants siguin accessibles per les persones mentre són fóra de casa.

telefonia

No obstant, en lloc de cobrir aquesta capacitat a través de la telefonia mòbil, existeix una alternativa més unificada.

Telefonia per Internet (VoIP)

En aquests dies, gairebé tot es pot vincular a Internet. I donat que ens comuniquem molt a través del web, és lògic que la telefonia ara també s’enruti en línia.

La telefonia per Internet té molts noms: telefonia per Protocol d’Internet (IP) i Veu sobre Protocol d’Internet (VoIP), per dir-ne alguns. Però tots es redueixen al mateix: serveis de trucades enrutats a través d’Internet.

Per tant, la forma en que funciona la telefonia per Internet és força diferent dels mètodes analògics o inclús dels digitals. En resum, es connecta a tercers al vincular el seu dispositiu a través d’Internet a la seva central telefònica privada (PBX), després al servidor principal del seu servei de telefonia. Des d’aquest servidor principal, es realitza una connexió amb l’usuari extern.

El canvi de joc aquí és aquesta connexió a Internet. Degut a que el que el connecta amb altres parts és el web, no els cables físics, la telefonia per Internet efectivament redueix la quantitat de dispositius i números que es poden fer servir en una sola ubicació. Amb aquest mètode, l’expansió és simplement una qüestió de com es configuren el seu servei telefònic i la PBX associada.

De la mateixa manera, l’ús d’Internet permet utilizar molts més dispositius per realitzar trucades telefòniques. Per suposat, existeixen telèfons d’escriptori dedicats per a VoIP i són una opció popular pels usuaris que desitgen un enfocament tradicional per les trucades de veu. Però a més, amb la telefonia per Internet, els usuaris poden fer i rebre trucades fàcilment fent servir aplicacions per a telèfons inteligents o inclús el seu PC d’escriptori.

VoIP permet als seus treballadors utilizar el seu número de l’oficina a casa o mentre es desplacen, de la mateixa manera que el fan servir a l’oficina.

Telefonia SIP

Aquesta varietat és tècnicament un component de la telefonia per Internet, però val la pena considerar-la per si sola degut a la seva importancia en les configuracions telefòniques comercials.

SIP, abreviatura de “Protocol d’inici de sessió”, és un component important de nombrosos sistemes de telefonia VoIP i Internet. Com el seu nom ho indica, SIP és un conjunt de pautes que li diu a un sistema telefònic com inicair una sessió de trucades amb un altre telèfon. Més que un tipus separat de sistema telefònic, SIP és una part de la tecnologia que permet que la telefonia per Internet funcioni.

També val la pena assenyalar que SIP també pot potenciar els intercanvis de medis en línia, com la missatgeria instantània i el vídeo. Si passa de les trucades de veu a, per exemple, la telefonia de vídeo (utilitzant una font de vídeo a més d’una trucada de veu), SIP generalment entrarà en joc en el procés.

Telefonia allotjada i telefonia al núvol

La telefonia por Internet també es divideix en algunes subcategories a mesura que s’examina. Un dels principals exemples és la telefonia allotjada, que ha arribat a una gran popularitat gràcies a la seva comoditat i accessibilitat.

La telefonia allotjada es refereix a tenir el servidor principal del seu servidor principal de servei de telefonia IP “allotjat” fora del lloc, generalment directament a les instal·lacions del seu proveïdor. Aixó contrasta directament amb la telefonia VoIP “a les instal·lacions”, on la PBX principal existeix físicament en el lloc en qüestió.

Al trasladar la PBX a un altre lloc, les empreses no han de dedicar espai al hardware físic ni gastar temps i diners en el seu manteniment. En el seu lloc, simplement poden connectar-se al servidor extern i disfrutar de la telefonia a través d’Internet.

La pràctica de la telefonia allotjada a vegades també es denomina “telefonia al núvol”, ja que desde la perspectiva de l’usuari final, l’ús d’un sistema allotjat és comparable a la majoria de les configuracions al núvol.

No obstant, des del punt de vista tècnic, la telefonia en el núvol no és exactament el mateix que la telefonia allotjada: mentre la telefonia allotjada utilitza un únic servidor fora del lloc, la telefonia al núvol utilitza una infraestructura de núvol més gran per una presencia en línia més distribuïda. Ha de tenir en compte, no obstant, que això és més un detall fi, i molt rara vegada representa una diferència real en l’experiència de l’usuari final.

https://abacom.cat/ca/els-productes-wildix-i-lexperiencia-del-client/

Quin servei de telefonia em convé?

Ara que hem abordat la pregunta de “què és la telefonia”, en surgeix una de més rellevant: Quina varietat n’hauria d’utilitzar en realitat?

La veritat és que aquest no és un cas per sopesar pros i contres, perque la telefonia per Internet és sens dubte l’opció més convenient i rentable a l’actualitat. Tal i com vam assenyalar anteriorment, la telefonia analògica ja està desapareixent, i seria difícil trobar un tècnic avui en dia que estigui frisós per instalar cablejat de coure pel seu negoci.

Si bé és possible fer una instal·lació de telefonia digital, tingui en compte que serà un procés costós si encara no compta amb el cablejat de fibra òptica necessari. Inclús si es fa una configuració digital, és probable que necessiti una altra instal·lació per expandir-la, i com s’ha senyalat, les trucades de veu són tot el que es pot aconseguir a través d’ella.

telefonia

Amb un sistema de telefonia per Internet, per un altre costat, una instal·lació és tan simple com connectar-se al seu mòdem al lloc o servei d’Internet. Inclús en el cas que esculli una configuració local enlloc d’opcions allotjades o al núvol, el hardware instal·lat a la seva ubicació només ha de connectar-se al web, no a la seva pròpia xarxa de cablejat. Com a resultat, qualsevol configuració de telefonia IP serà molt més econòmica i significativament més convenient d’instal·lar que les alternatives més antigues.

La veritable qüestió de quina varietat de telefonia és adequada per a vostè és, el més probalbe, que es redueixi a la qüestió de quina varieta de telefonia IP necessita.

Ja hem anomenat la telefonia al núvol i la telefonia allotjada com a opcions, però novament, aquestes no són les úniques maneres de crear un sistema de telefonia IP. És a dir, si moure-ho tot a un espai virtual sembla massa confiança per donar a un proveïdor de serveis externs, encara és possible crear un sistema local. En aquesta configuració, el hardware per la PBX d’Internet i el servidor PBX rellevant s’intal·len en el lloc per la ubicació corresponent.

Encara que això generalment requerirà una habitació completa per allotjar el hardware, així com un manteniment regular per tal que l’equip funcioni de manera efectiva, una PBX a les instal·lacions equiparà a la seva empresa amb una tecnologia VoIP i l’àmplia gamma de beneficis que ofereix. Encara millor, el sistema serà seu per mantenir i fer servir, la qual cosa pot ser preferible per alguns que prefereixen un major control sobre els seus sistemes de TI.

Encara que això generalment requerirà una habitació completa per allotjar el hardware, així com un manteniment regular per tal que l’equip funcioni de manera efectiva, una PBX a les instal·lacions equiparà a la seva empresa amb una tecnologia VoIP i l’àmplia gamma de beneficis que ofereix. Encara millor, el sistema serà seu per mantenir i fer servir, la qual cosa pot ser preferible per alguns que prefereixen un major control sobre els seus sistemes de TI.

Per obtener informació més detallada sobre les diferències entre els tipus de telefonia per Internet, consulti la nostra publicació sobre VoIP.

https://abacom.cat/ca/que-es-voip-per-que-aquesta-nova-eina-pot-transformar-les-empreses/

Pensaments finals i conclusions

Avui en dia, és fàcil donar per fet que en un momento podem agafar un dispositiu i, després de pressionar un botó, comunicar-nos instantàneament amb algú a milles de distància. Tant sencill com s’ha tornat el procés de comunicació, els ciments d’aquesta tecnologia probablement semblin enterrats i sense importància.

No obstant, al considerar les comunicacions amb finalitats comercials, tenir una visió completa del que és la telefonia i com funciona exactament és d’enorme importància. Si bé les varietats més antigues d’aquesta tecnologia estan massa desactualitzades per a que realment valgui la pena invert-hi, comprendre els conceptes bàsics d’aquests mitjans anteriors encara ajudarà a les empreses a apreciar millor els beneficis que puguin obtener amb la telefonia per Internet i VoIP.

telefonia

En particular, al passar de les formes més antigues de telefonia a VoIP, les organitzacions obtenen la comoditat d’enrutar les trucades a través d’una infraestructura de comunicacions existent. En lloc de confiar en el cablejat de coure o en els cables de fibra òptica, els usuaris de telefonia per Internet poden confiar completament en les seves connexions en línia existents per realitzar trucades.

Això per si mateix canvia el joc quan es tracta de definir la telefonia, però de manera igualment significativa, al utilizar Internet, els usuaris també poden incorporar components como vídeo telefonia, missatgeria instantània, anàlisis de trucades i més a través de la mateixa connexió i interfície web.

Pràcticament des de qualsevol punt de vista, ja sigui el cost, la utilitat o simplement la conveniència del dia a dia, la telefonia per Internet es destacarà en comparació amb els sistemes heretats que es descriuen aquí.